Họ Nguyễn Hữu
Xã Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam

Nhắc giỗ chi tổ

Nguyễn Thanh Sơn đăng lúc 09/07/2020 15:06. xem:163

Danh sách ngày giỗ muốn nhắc

Nguyễn Hữu Đống (đời 6 vị trí 031111)
Ngày qua đời: 25/08/1984 lịch âm
Nguyễn Thị Thỉu (đời 6 vị trí 031111+1)
Ngày qua đời: 06/08/? lịch âm
Nguyễn Thanh Tùng (đời 7 vị trí 0311111)
Ngày qua đời: 07/06/1966 lịch dương, 19/4/bính ngọ
Nguyễn Thị Hoè (đời 6 vị trí 031111+2)
Ngày qua đời: 05/11/1952 lịch âm
Nguyễn Thị Mão (đời 7 vị trí 0311111+1)
Ngày qua đời: 05/06/1952 lịch âm
Nguyễn Thị Khuyên (đời 7 vị trí 0311111+2)
Ngày qua đời: 05/07/2009 lịch dương, 13/5 kỷ sửu
Nguyễn Hữu Hồng (đời 7 vị trí 0311112)
Ngày qua đời: 27/02/2003 lịch âm

Những người dùng sẽ nhận được lời nhắc

Hệ thống sẽ nhắc như sau:
- Ngày giỗ được nhắc 2 lần: lần 1 trước 7 ngày và lần 2 trước 1 ngày.
- Hình thức nhắc là gửi email và nhắn tin tại website này. Email có khả năng nhận được vào buổi sáng.
Bình luận ( 0 )
.