Họ Nguyễn Hữu
Xã Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Hữu Trung

Nguyễn Hữu Trung

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 6c092e2d-cd0f7ee17-e
Đời thứ: 2, mã vị trí: 03
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Quá trình sống và lao động:
Người con thứ 3 của ông Nguyễn Hữu Thông từ Diễn Tháp-Diễn Châu vào khẩn hoang ở phía Nam núi Đại Huệ tên là Nguyễn Hữu Trung về sau con cháu có lời văn khấn Tổ là “Dực trung đội đội trưởng vong linh tiền nhân”. Ông Nguyễn Hữu Trung có 3 người con trai, người con cả là Nguyễn Hữu Tri ra sống ở làng Lệ Nghi xã Xuân Hồ, người thứ hai ở làng Đức Nghĩa thuộc tổng Xuân Liễu nay là xã Nam Anh, người thứ 3 lên ngụ cư tại xã Võ Liệt huyện Thanh Chương Nghệ An.
Nơi yên nghỉ: Rú Nhón, Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Thông tin khác: Theo tài liệu được cung cấp thì Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Hữu Lệ là đời 6 nhưng không có thông tin đời 5. Do vậy tạm coi đây là ông Tổ họ, khi có thông tin sẽ điều chỉnh lại: sửa đổi lại tên và có thể nối thêm đời lên phía trên.
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Hữu Thông
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 340 Xem
Con gái nhánh nội 236 Xem
Con rể nhánh nội 76 Xem
Con dâu nhánh nội 185 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 193 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 77 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 38 Xem
Con rể nhánh ngoại 20 Xem
Con dâu nhánh ngoại 24 Xem
Con trai nhánh ngoại 127 Xem
Con gái nhánh ngoại 104 Xem
Tạo mới lúc 21/02/2018 11:19 bởi Gia Phả Tốt
Sửa đổi lần gần nhất (27/06/2020 14:42) bởi Nguyễn Thanh Sơn : Nơi qua đời - chi tiết.
* Dòng họ Họ Nguyễn Hữu *
Một số kết quả thống kê
1117 thành viên / 10 đời
Con trai nhánh nội 345 Xem
Con gái nhánh nội 236 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 194 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 77 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 38 Xem
Con rể nhánh nội 76 Xem
Con dâu nhánh nội 185 Xem
Con trai nhánh ngoại 127 Xem
Con gái nhánh ngoại 104 Xem
Con rể nhánh ngoại 20 Xem
Con dâu nhánh ngoại 24 Xem
.