Họ Nguyễn Hữu
Xã Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Hữu Ơu

Nguyễn Hữu Ơu

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 6fbb9712-b823fa82e-c
Đời thứ: 4, mã vị trí: 0311
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Hữu Tri (Xuân Hòa)
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 60 Xem
Con gái nhánh nội 44 Xem
Con rể nhánh nội 26 Xem
Con dâu nhánh nội 39 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 36 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 27 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 8 Xem
Con rể nhánh ngoại 14 Xem
Con dâu nhánh ngoại 15 Xem
Con trai nhánh ngoại 73 Xem
Con gái nhánh ngoại 61 Xem
Tạo mới lúc 21/02/2018 11:24 bởi Gia Phả Tốt
* Dòng họ Họ Nguyễn Hữu *
Một số kết quả thống kê
1117 thành viên / 10 đời
Con trai nhánh nội 345 Xem
Con gái nhánh nội 236 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 194 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 77 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 38 Xem
Con rể nhánh nội 76 Xem
Con dâu nhánh nội 185 Xem
Con trai nhánh ngoại 127 Xem
Con gái nhánh ngoại 104 Xem
Con rể nhánh ngoại 20 Xem
Con dâu nhánh ngoại 24 Xem
.