Họ Nguyễn Hữu
Xã Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Nguyễn Hữu Đường (Đại)

Nguyễn Hữu Đường (Đại)

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: ad150d26-40c5f35a9-5
Đời thứ: 5, mã vị trí: 03141
Nơi sinh: Việt Nam
Nơi sống: Việt Nam
Nơi yên nghỉ: Việt Nam
Bố & mẹ: Là concủa bố Nguyễn Hữu Đồ
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 41 Xem
Con gái nhánh nội 26 Xem
Con rể nhánh nội 4 Xem
Con dâu nhánh nội 22 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 23 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 4 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con trai nhánh ngoại 4 Xem
Con gái nhánh ngoại 4 Xem
Tạo mới lúc 21/02/2018 11:29 bởi Gia Phả Tốt
Sửa đổi lần gần nhất (27/06/2020 07:43) bởi Nguyễn Thanh Sơn : Tên.
* Dòng họ Họ Nguyễn Hữu *
Một số kết quả thống kê
1117 thành viên / 10 đời
Con trai nhánh nội 345 Xem
Con gái nhánh nội 236 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 194 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 77 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 38 Xem
Con rể nhánh nội 76 Xem
Con dâu nhánh nội 185 Xem
Con trai nhánh ngoại 127 Xem
Con gái nhánh ngoại 104 Xem
Con rể nhánh ngoại 20 Xem
Con dâu nhánh ngoại 24 Xem
.