Họ Nguyễn Hữu
Xã Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam
. Tìm thấy: 14
Trai - đời: 5 - vị trí: 03152 ; Bố: Nguyễn Hữu Thì
; Ngày mất: 25/02/? lịch Âm
Dâu - đời: 6 - vị trí: 031133+1
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 14/02/2012 lịch Âm
Gái - đời: 6 - vị trí: 031161g ; Bố: Nguyễn Hữu Chuyên
Có chồng - Con trai: 5 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 27/03/2011 lịch Âm
Rể - đời: 6 - vị trí: 031161g+1
Có vợ - Con trai: 5 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 03/02/2004 lịch Âm
Dâu - đời: 6 - vị trí: 031425+2
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 09/04/2020 lịch Âm
Trai - đời: 6 - vị trí: 031511 ; Bố: Nguyễn Hữu Đam
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 4 ; Ngày mất: 18/04/1975 lịch Âm
Dâu - đời: 6 - vị trí: 031511+1
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 4 ; Ngày mất: 21/02/1991 lịch Âm
Dâu - đời: 6 - vị trí: 031513+1
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 5 ; Ngày mất: 29/02/2009 lịch Âm
Trai - đời: 7 - vị trí: 0311112 ; Bố: Nguyễn Hữu Đống, Chi Nguyễn Hữu Đống
Có vợ - Con trai: 3 - Con gái: 4 ; Ngày mất: 27/02/2003 lịch Âm
Trai - đời: 7 - vị trí: 0311334 ; Bố: Nguyễn Hữu Tạo
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 28/04/2007 lịch Âm
Trai - đời: 7 - vị trí: 0314111 ; Bố: Nguyễn Hữu Toản
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 08/02/2017 lịch Dương
Trai - đời: 7 - vị trí: 0315133 ; Bố: Nguyễn Hữu Nhuận
; Ngày mất: 16/04/1967 lịch Dương
Trai - đời: 8 - vị trí: 03111122 ; Bố: Nguyễn Hữu Hồng, Chi Nguyễn Hữu Đống
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 09/03/2014 lịch Âm
Trai - đời: 8 - vị trí: 03111124 ; Bố: Nguyễn Hữu Hồng, Chi Nguyễn Hữu Đống
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 07/02/2018 lịch Dương, 22/12 Đinh Dậu
Một số kết quả thống kê
1117 thành viên / 10 đời
Con trai nhánh nội 345 Xem
Con gái nhánh nội 236 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 194 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 77 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 38 Xem
Con rể nhánh nội 76 Xem
Con dâu nhánh nội 185 Xem
Con trai nhánh ngoại 127 Xem
Con gái nhánh ngoại 104 Xem
Con rể nhánh ngoại 20 Xem
Con dâu nhánh ngoại 24 Xem
.